آژانس خدمات نمایشگاهی و رویدادی پالار

آژانس خدمات رویداد پالار، با هدف ارائه خدمات جامع در حوزه برگزاری رویداد و بر اساس تجربیات موسسین این شرکت و منطبق با استانداردهای بین المللی بنا نهاده شد. وب سایت پالار در زمستان ۱۳۹۷ راه اندازی شد و بنابر درخواست کارفرما در تابستان ۱۳۹۸ به روزرسانی شد.

توضیحات

وردپرس

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!