برنامه نویسی دانش آموزی ماشین حساب

ماشین حساب

آغاز سال 1387 تصور نمی‌کردم که چند ماه دیگر نقطه عطفی در مسیر زندگی‌ام باقی عمرم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سوم دبیرستان مدرسه استاد مطهری با زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک آشنا شدم. ابتدا ارتباط گرفتن با آن را سخت می‌دیدم اما درست در آخرین جلسه از کلاس برنامه نویسی در سن 17 سالگی در اردیبهشت 1387 مهمترین نقطه عطف زندگی‌ام رخ داد و در کمال ناباوری شکوفایی به وقوع پیوند. درست در جلسه امتحان برنامه نویسی و زمانیکه یک ساعت به پایان امتحان باقی مانده بود اولین برنامه نوشته شد. برنامه ای که هدفش ساخت ماشین حساب ویژوال با قابلیت جمع، ضرب، تقسیم و تفریق بود به یک ماشین حساب پیشرفته تبدیل گشت که علاوه بر چهار عمل اصلی محاسبات سینوس کسینوسی از طریق سری ها را نیز انجام می‌داد.

همیشه از خود می‌پرسم که اگر در آن یک ساعت پایانی امتحان یک ماشین حساب ساده طراحی کرده بودم مسیر زندگی ام مرا به کجا می‌برد.

توضیحات

  • ویژوال بیسیک

  • پروژه دانش آموزی ماشین حساب پیشرفته برای امتحان

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!