برنامه دانشجویی پترن پسورد (پسورد الگویی)

سال 1389 ورود من به عرصه دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار آغازی برای شروع کار حرفه‌ای و رسیدن به رویای مبدل شدن به یک توسعه دهنده ارشد بود. از همان آغاز ودر ترم اول در کلاس مبانی برنامه نویسی استاد هومن سیاری با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس آشنا شدم و در همان ترم تحت نظارت استاد سیاری 14 برنامه دانشجویی سی پلاس پلاس نوشتم. برنامه پترن پسورد کپی مدل پسوردهای موبایل اندروید بود که با ارائه یک الگو باز می‌شد. این برنامه جز برنامه‌های شاخص من در ترم یک دانشگاه محسوب شد.

توضیحات

  • سی پلاس پلاس

  • سیزدهمین برنامه تمرینی از چهارده پروژه در ترم اول دانشگاه در درس مبانی برنامه نویسی

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!