گزارش کار آموزی، نگهداری و پشتیبانی شبکه و سیستم ذخیره و بازیابی RAID

چکیده

آنچه در این دوره کارآموزی انجام شد شامل دو بخش عمده می باشد که یکی در مورد راه اندازی و پشتیبانی شبکه می باشد و دیگری در مورد سیستم ذخیره و بازیابی مبتنی بر Raid 5  می‌باشد. در این مدت کارآموزی بنده علاوه بر اینکه با مفاهیم اولیه این دو مقوله آشنا شدم از نزدیک و به طور ملموس نیز این مفاهیم را لمس کردم و این دوره یک دوره آزمایشگاهی ساده بود که همزمان که آموزش میدیدم میتوانستم آموزش ها را در یک محیط عملیاتی و به طور زنده در جریان عادی یک شرکت ببینم و لمس کنم.

کارآموزی

در زمینه شبکه عمده ی کارهای انجام شده پشتیبانی از سیستم شبکه بود که این شبکه LAN بارها به مشکلاتی برخورد و ما همواره تلاش کردیم تا شبکه سرپا بماند. مشکلاتی از قبیل تداخل دو mac address یا قطع شدن بخش‌هایی از شبکه و راه‌اندازی مجدد آن و تعیین سطح دسترسی برای کاربران.

در زمینه سیستم ذخیره یابی تنها مشکلی که برخوردیم این بود که یکی از هارد دیسک ها از بین رفت و با جایگزین کردن آن هارد دیسک با هارد دیسک دیگر سیستم مجدد راه اندازی شد بدون اینکه صدمی از اطلاعات از بین برود.

همچنین در زمینه خرید و نصب تجهیزات نیز بنده از نزدیک شاهد این قضایا بودم و  تعمیر و گاها تغییر تجهیزات کهنه را از نزدیک مشاهده کردم.

توضیحات

نگهداری و پشتیبانی شبکه و سیستم ذخیره و بازیابی RAID

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!