ترم بهمن ۱۴۰۱

بهمن 1401


لیست نمرات

نام نام خانوادگی123456789تمرینحEاکل
سيدمعراج موسوي778107.57974011.42.417.223
محمدياسين ولي‌پور1010776.57.57.5723.59.56319.2522.81
محمدحسين كريمي10107.1986.579179.2930.59.522.29
محمدرضا سهراب‌لو10107.110.58107.671215307.520.22
علي حسني797.566.57810148.33308.7520.08
محمدحسين حاتمي7101087675.667.4327.6520.05
حسین مکرمی77776677268.672.508.619.99
سيدعرفان نوربخش6.477768711148.16307.7519.02
امين‌محمد احمدخواه7.55.87.57.56.566666.53308.518.03
پارسا ابراهيمي810776.567.6797.4630717.58
محمد حيدري4.75.567.546.5710147.24307.2517.49
يونس صحرائي557774.66655.84307.216.04
سيدرادين محفوظيان9.1564576666.0130716.01
رضا نقي پور55.5776.866696.4830.55.515.48
اميرحسين حسين‌پور5.8666615.5304.3730815.37
اميرحسين زارعي777.58665.6706.01305.2514.26
مهدیار مزرعه آقایی54.17.26545514.7306.514.2
ياسين منعم7.55676.567.9705.88305.2514.13
پیمان رسولی41755.555554.7230613.72
امیرحسین قلی زاده7.16666667126.90.206.513.6
پارسا خزلي447.57.5577335.3431413.34
علی حافظی6.866.667.077.146.256.156.76.710.67.392.810.297.1517.46
اميرمحمد بابائي0000000000002.512.5
محمدرضا حلاج زاده000000000000 212
محمد جبارزاده0052000000.781.20212
امير اميدوار4067060002.5631 0.511.5
نيما طرهاني7747577505.44302.7511.19
احمد الشيخ000000000000111
مهيار محمدي7.507.57050303.3330410.33
پارسا نیک صفت000000000004.59.5
محمدمهدي الماسي6.157.17.5444645.33008.3
امیرحسین شکری4456444504201.57.5
علي اصغر صادقي0070000000.78302.57.5
امیرحسین عباسی5255057003.221.201.55.92
محمدسالار رحيمي810000000021.8003.8
معيد شريفي سلطاني00000000020.200.22.4
محمدامين آريا0000000000001.251.25
آروین درخشان لاله00000000000011
محمدنعيم نورمحمدي00000000000000

سورس تمارین


دیتاست

علی حافظی