ترم مهر۱۴۰۱

مهر 1401


لیست نمرات

نام نام خانوادگی1234567extraتمارینحضورامتحانکل
پوریا ابراهمیان1.71.76577845.7714292.74.77513.25
نیما احمدی1.41.47036--2.6857142.74.8510.24
علی اردستانی--5.5-5---1.50.9-2.4
محمدکیان ارزم--------00-0
احمد شیخ--------01.40.51.9
محمدحسین باقری نوع دوست7875782.3416.477141.45.32513.21
محمدصدرا بخشی33.57577--4.6428572.71.358.70
نیما بدلی01.775772.3404.291422.41.958.65
یاشار بقایی شهریور-45-66--32.40.90.25
محمد بهروزی04554-6442.44.611
محمدامین ترابیان1.41.4253---1.828572.72.3256.86
ابوالفضل تقدسی----77--20.30.1252.43
امیرحسین توفیقی----6---0.857140.31.7252.89
احمدرضا جانباز حقیقی----7---12.4-3.4
محمدپارسا حاجی آقاسی1.71.7--5-532.342852.15.67510.12
مهدی حامدیان مقدم1.4675665.525.55714331.19.66
محمدرضا حلاج زاده00762--2.142862.70.55.35
علی حیدری7.577.57.568547.52.74.62514.83
جاوید خداکار----7---11.2-2.2
پارسا رستم زاده7.557.57589.588.2142862.17.62517.94
پیمان رسولی-------- 00-0
امیرحسین رضایی--76.554313.7857142.33.29.29
معراج رضاییان اوغانی1.41.46.5776535.3285712.75.52513.56
مهدی روحانی1.71.77578.5--4.414292.14.210.72
امیرحسین رودباری-------- 00.6-0.6
حسام روستایی--77765.524.9285712.45.62512.96
کسری زنگنه شهرکی7.5875.5788.558.0714292.47.87518.35
مرتضی سرخ6.57.5076.566.536.1428572.73.412.25
علیرضا سلطان زاده7.56675---4.52.44.7511.65
مرتضی سلطانی--6.576-5.523.8571432.72.79.26
محمدرضا سلطانی فرد8.57.58.597---5.785711.5-7.29
سید ابولفضل صادقی-------- 00.3-0.3
مهدی صالحی4.56---7--2.52.73.3758.58
محمدحسین عبقری7775772.3406.048572.15.17513.33
رضا علاالدینی7.57.55.5577.563737.27517.28
محمدحسین فاتحی2.32.37774404.836.012513.82
اشکان گودرزی-------- 00.3-0.3
سعید محمدقاسمی547776546.42857134.2513.68
علی مرادی2.32.3---7--1.657142.77.57511.94
محمدحسین معینی-------- 00.3-0.3
محمدپویا میرنیا33.575-7835.21428633.07511.29
شایان نظیفی نایینی2.32.3776.54605.0142862.73.47511.19
پارسا نمیری2.57757.57536.28571434.4513.74
 

سورس تمارین

علی حافظی